Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSBB 4OdK/278/2017
  Obchodné právo – Konkurz
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Ľubica Mojžišová
   Mojžišová
ECLI: ECLI:SK:OSBB:2017:6117232180.2

Uznesenie
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci Súd: Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka: 4OdK/278/2017
Identifikačné číslo súdneho spisu 6117232180
Dátum vydania rozhodnutia: 20. 09. 2017
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľubica 1. Dňa 12. 09. 2017 bolo prostredníctvom Centra právnej pomoci, Kancelária Banská Bystrica 01.
03. 2017 (ďalej len „ZKR“). Návrh obsahuje označenie príslušného súdu, navrhovateľa, jeho 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (3 114 ms)