Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSBB 11Er/731/2016
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Eva Korbeľová
   ECLI: ECLI:SK:OSBB:2018:6116222153.3

Uznesenie
Okresný súd Banská Bystrica v exekučnom konaní vo 6116222153
Dátum vydania rozhodnutia: 24. 07. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Korbeľová exekučný titul“).

2) Dňa 25. 04. 2018 bol na tunajší súd doručený návrh súdneho exekútora na Banská Bystrica, pod sp. zn. 2OdK/259/2018, zo dňa 06. 04. 2018, uverejneného v Obchodnom
vestníku dňa 13. 04. 2018, pod č. 72/2018, bol okrem iných právnych skutočností výrokom č. I na
majetok povinného 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (2 455 ms)