Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSBB 1T/32/2018
  Trestné právo – Život a zdravie
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 2 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Peter Philadelphy
   Philadelphy
ECLI: ECLI:SK:OSBB:2018:6118010424.3

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Banská Súd: Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka: 1T/32/2018
Identifikačné číslo súdneho spisu 6118010424
Dátum vydania rozhodnutia: 13. 09. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter 2018 v trestnej veci obžalovaného D. P., takto:

r o z h o d o l :

Obžalovaný: D. P., nar. XX. XX Banskej Bystrici sp. zn. XPv XXX/XXXX/XXXX-X zo dňa 11. 05.
2018 pre prečin zanedbania povinnej výživy 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (621 ms)