Spisová značka
Sudca
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSBB 55Ek/1273/2018 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 3 rozhodnutia.
    Súd – Okresný súd Banská Bystrica
     ECLI: ECLI:SK:OSBB:2018:6118326283.1

Uznesenie
Okresný súd Banská Bystrica v exekučnom konaní poverenia pod sp. zn. 55Ek/1273/2018 s európskym spisovým identifikačným číslom: ECLI:SK:OSBB:2018 Súd: Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka: 55Ek/1273/2018
Identifikačné číslo súdneho spisu 6118326283
Dátum vydania rozhodnutia: 06. 09. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Tomáš Kurec pokojného stavu vydaného Obcou Župčany pod č.
ZUP-2018/198-OCÚ zo dňa 22.05.2018.

2. V návrhu na 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 744 ms)