Spisová značka
Sudca
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSBB 78Ek/524/2018 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Banská Bystrica
     Siráňová
ECLI: ECLI:SK:OSBB:2018:6118340550.1

Uznesenie
Okresný súd Banská Bystrica v exekučnej veci Súd: Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka: 78Ek/524/2018
Identifikačné číslo súdneho spisu 6118340550
Dátum vydania rozhodnutia: 04. 10. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr Stanislava 28OdK/160/2018 zo dňa 04.09.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Ž. K., L.. XX.XX.XXXX,
P 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 811 ms)