Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSBB 64Cb/9/2019
  Obchodné právo – Obchodné záväzkové vzťahy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Anna Pikulová
   ECLI: ECLI:SK:OSBB:2019:6119219770.4

Rozsudok pre zmeškanie
Okresný súd Banská Bystrica v konaní Súd: Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka: 64Cb/9/2019
Identifikačné číslo súdneho spisu 6119219770
Dátum vydania rozhodnutia: 30. 09. 2019
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Anna Pikulová tunajšiemu
súdu dňa 01. 02. 2019 (na č. l. 1 - 9 p. v.) domáhal voči žalovanému zaplatenia sumy 68,31 Eur s
príslušenstvom.

2) Uznesením č. k. 64Cb/9/2019-34 zo dňa 19. 07. 2019 doručoval tunajší súd 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (2 317 ms)