Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSBB 2Er/1239/2010
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Beáta Hadvičáková
   Hadvičáková
ECLI: ECLI:SK:OSBB:2020:6110214315.3

Uznesenie
Okresný súd Banská Bystrica v exekučnej veci 6110214315
Dátum vydania rozhodnutia: 08. 09. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Beáta proti upovedomeniu o zastavení starej
exekúcie zo dňa 21. 02. 2020 vydanému v rozpore so zákonom č. 233 že súdny exekútor vydal Upovedomenie o zastavení starej exekúcie dňa
21. 02. 2020. Oprávnený podal námietky proti upovedomeniu o zastavení starej exekúcie dňa 20. 03.
2020, ktoré boli doručené súdnemu 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 221 ms)