Spisová značka
Sudca
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSBB 3Er/1180/2001 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Banská Bystrica
     Muchová
ECLI: ECLI:SK:OSBB:2020:6117222771.3

Uznesenie
Okresný súd Banská Bystrica v exekučnej veci 6117222771
Dátum vydania rozhodnutia: 31. 08. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr.PhDr. Anna Upovedomeniu o zastavení starej exekúcie zo dňa 23. 03. 2020 z
a m i e t a .

o d ô v o d n e n úrad Banská Bystrica,
so sídlom ČSA 23, 974 01 Banská Bystrica.

3. Dňa 12. 05. 2020 súdny exekútor starej exekúcie č. EX 665/2001“ zo dňa 14. 04. 2020. K
námietkam pripojil Upovedomenie o zastavení 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (991 ms)