Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSBB 26Nsre/11/2020
  Obchodné právo – Obchodné spoločnosti
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Banská Bystrica
  Sudca – Mgr. Zuzana Antalová
   Antalová
ECLI: ECLI:SK:OSBB:2020:6120269721.1

Uznesenie
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci Súd: Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka: 26Nsre/11/2020
Identifikačné číslo súdneho spisu 6120269721
Dátum vydania rozhodnutia: 24. 04. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Zuzana obchodného registra pod sp. zn. 6Re 416/2020.

o d ô v o d n e n i e :

1. Navrhovateľ - spoločnosť Registrový súd odmietol vykonať zmenu zapísaných údajov na základe návrhu v konaní 6Re 416/2020
z dôvodu 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (327 ms)