Spisová značka
Sudca
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSBB 30Ek/822/2020 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.
    Súd – Okresný súd Banská Bystrica
     ECLI: ECLI:SK:OSBB:2020:6120299843.2

Uznesenie
Okresný súd Banská Bystrica v exekučnej veci ECLI:SK:OSBB:2020:6120299843.1 zo dňa 02.06.2020 vykonaním exekúcie na vymoženie sumy vo
výške 36,34 Michala Kruppu poverením
ECLI:SK:OSBB:2020:6120299843.1 zo dňa 02.06.2020 vykonaním exekúcie na Súd: Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka: 30Ek/822/2020
Identifikačné číslo súdneho spisu 6120299843
Dátum vydania rozhodnutia: 06. 08. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Robert Schmidt 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (425 ms)