Spisová značka
Sudca
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSBB 20Ca/9/2020 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Banská Bystrica
     Flíderová
ECLI: ECLI:SK:OSBB:2020:6120310544.1

Uznesenie
Okresný súd Banská Bystrica v spore žalobcu Súd: Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka: 20Ca/9/2020
Identifikačné číslo súdneho spisu 6120310544
Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana j e.

o d ô v o d n e n i e :

1. Žalobca sa žalobou doručenou súdu dňa 08. 06. 2020 domáhal vydania zástupcu žalobcu výzvou zo dňa 22. 06. 2020 na zaplatenie súdneho poplatku
za žalobu vo výške 46 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (982 ms)