Spisová značka
Sudca
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSBB 80Ek/1181/2020 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Banská Bystrica
     Dvorský
ECLI: ECLI:SK:OSBB:2020:6120352329.1

Uznesenie
Okresný súd Banská Bystrica v exekučnej veci Súd: Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka: 80Ek/1181/2020
Identifikačné číslo súdneho spisu 6120352329
Dátum vydania rozhodnutia: 17. 08. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ing. Maroš vykonanie exekúcie, ktorým sa začalo exekučné
konanie vedené tunajším súdom pod sp. zn. 80Ek/1181/2020 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (367 ms)