Spisová značka
Sudca
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSBB 46Ek/1244/2020 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Banská Bystrica
     Husarik Hollá
ECLI: ECLI:SK:OSBB:2020:6120355331.1

Uznesenie
Okresný súd Banská Bystrica v exekučnej Súd: Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka: 46Ek/1244/2020
Identifikačné číslo súdneho spisu 6120355331
Dátum vydania rozhodnutia: 18. 08. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Adriana n e n i e :

1. Oprávnený sa návrhom na vykonanie exekúcie doručeným súdu 7. 8. 2020 domáhal od konanie sa v zmysle ustanovenia § 50 ods. 1 Exekučného poriadku začalo dňa 7. 8. 2020,
kedy bol 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (280 ms)