Spisová značka
Sudca
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSBB 30Ek/822/2020 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.
    Súd – Okresný súd Banská Bystrica
     Robert Schmidt
ECLI: ECLI:SK:OSBB:2021:6120299843.3

Uznesenie
Okresný súd Banská Bystrica v exekučnej ECLI: ECLI:SK:OSBB:2020:6120299843.2

Uznesenie
Okresný súd Banská Bystrica v exekučnej veci ECLI:SK:OSBB:2020:6120299843.1 zo dňa 02.06.2020 vykonaním exekúcie na vymoženie sumy vo
výške 36,34 súdneho spisu: 6120299843
Dátum vydania rozhodnutia: 12. 01. 2021
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr Michala Kruppu poverením
ECLI:SK:OSBB:2020:6120299843.1 zo dňa 02.06.2020 vykonaním exekúcie na 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (263 ms)