Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSBJ 4P/86/2020
  Rodinné právo – Opatrovníctvo
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Bardejov
  Sudca – JUDr. Slavomír Ivanecký
   ECLI:SK:OSBJ:2020:8220201059.3

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Bardejov sudcom Súd: Okresný súd Bardejov
Spisová značka: 4P/86/2020
Identifikačné číslo súdneho spisu: 8220201059 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 06. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Slavomír Ivanecký
ECLI Z r u š u j e uznesenie Okresného súdu Bardejov č.k. 4P/50/2020-6 zo dňa 08.04.2020.

o d ô v o 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 862 ms)