Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSBR 2Er/82/2017 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Brezno
    Sudca – JUDr. Stanislava Padúchová
     ECLI: ECLI:SK:OSBR:2020:6317201059.2

Uznesenie
Okresný súd Brezno, v exekučnej veci oprávneného Mesto Dátum vydania rozhodnutia: 27. 05. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Stanislava Padúchová zo strany správcu konkurznej podstaty v obchodnom vestníku OV č. 18/2020 dňa
28.01.2020 došlo k 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (667 ms)