Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSBR 0T/19/2020
  Trestné právo – Život a zdravie
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Brezno
  Sudca – JUDr. Alica Gálová
   ECLI:SK:OSBR:2020:6320010166.1

TRESTNÝ ROZKAZ V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Brezno sudkyňou Súd: Okresný súd Brezno
Spisová značka: 0T/19/2020
Identifikačné číslo súdneho spisu: 6320010166 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 06. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alica Gálová
ECLI ods. 1 písm. j) Trestného poriadku, dňa 28. júna 2020, takto

r o z h o d o l :

obvinený W. N., nar XX. XX. XXXX v L., trvale bytom L., W.L. XXXX/XX,

je vinný, že

dňa 28. 06. 2020 o 05.55 h v 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (14 980 ms)