Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSCA 12Csr/1/2019 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

    Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Čadca
    Sudca – Mgr. Anna Holeščáková
     ECLI:SK:OSCA:2020:5319201608.4

Uznesenie
Okresný súd Čadca v spore žalobkyne O. E., nar. XX.X.XXXX Dátum vydania rozhodnutia: 16. 07. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Anna Holeščáková
ECLI súdu Žilina, č.
k. 9OdK/40/2020 zo dňa 18.2.2020.

3. Súd vo veci nariadil pojednávanie 16.7.2020 na poukazuje i na výrok uznesenia Okresného súdu Žilina sp. zn. 9OdK/40/2020 bod IV.
v ktorom súd 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (2 089 ms)