Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSCA 4C/52/2020 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Čadca
    Sudca – JUDr. Anna Plichtíková
     ECLI:SK:OSCA:2020:5320202748.2

Uznesenie
Okresný súd Čadca v spore žalobcov v rade 1/ S. C., O.. V. L Súd: Okresný súd Čadca
Spisová značka: 4C/52/2020
Identifikačné číslo súdneho spisu: 5320202748 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 10. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Anna Plichtíková
ECLI l. 1 spisu).

2. Okresný súd Čadca uznesením č. k. 4C/52/2020-31 zo dňa 25.09.2020 vyzval žalobcov v 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (788 ms)