Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSGA 21P/99/2020
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 3 pojednávania a 2 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – JUDr. Kristína Srnková
   ECLI:SK:OSGA:2020:2320202638.3

Uznesenie
Okresný súd Galanta vo veci starostlivosti súdu o maloleté Súd: Okresný súd Galanta
Spisová značka: 21P/99/2020
Identifikačné číslo súdneho spisu: 2320202638 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 08. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Kristína Srnková
ECLI súčasnosti prebieha konanie
pod sp. zn. 12Ps/11/2020 o obmedzenie otca spôsobilosti na právne úkony. S  súd uznesením č.k.
21P/99/2020-27 zo dňa 26.8.2020 pribral starú matku maloletých detí, D. A.K 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (293 ms)