Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSHE 6Er/1029/2002
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Humenné
  Sudca – JUDr. Jana Kurucová
   ECLI:SK:OSHE:2018:8302896435.3

Uznesenie
Okresný súd Humenné v exekučnej veci oprávneného RAVIL 8302896435
Dátum vydania rozhodnutia: 18. 07. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Kurucová
ECLI že bol Okresným súdom Prešov pod sp.zn. 5OdK/306/2018
zo dňa 06.06.2018 vyhlásený konkurz na 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (816 ms)