Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSHE 5Csp/252/2017
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 2 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Humenné
  Sudca – JUDr. Jana Jančíková
   ECLI:SK:OSHE:2018:8317209423.2

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Humenné sudkyňou 8317209423
Dátum vydania rozhodnutia: 13. 11. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Jančíková
ECLI vždy k 13-stému dňu v kalendárnom mesiaci počnúc
mesiacom december 2018 s tým, že v prípade 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 055 ms)