Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSHE 8P/57/2018 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Humenné
    Sudca – JUDr. Ľubov Vargová
     ECLI:SK:OSHE:2018:8318200434.1

Uznesenie
Okresný súd Humenné v právnej veci starostlivosti súdu o mal Súd: Okresný súd Humenné
Spisová značka: 8P/57/2018
Identifikačné číslo súdneho spisu: 8318200434 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 02. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľubov Vargová
ECLI právoplatného skončenia konania č. 8P/58/2018 vedeného na
Okresnom súde Humenné.

o d ô v o d n e n mohla hneď nastúpiť.4. Uznesením č. k. 8P/57/2018 zo dňa 06.02.2018 bol maloletým deťom 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 333 ms)