Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSHE 5Csp/94/2019
  Občianske právo – Zmluvy
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Humenné
  Sudca – JUDr. Anna Lisá
   ECLI:SK:OSHE:2019:8319206366.3

Uznesenie
Okresný súd Humenné v spore žalobcu Intrum Slovakia, s.r.o Súd: Okresný súd Humenné
Spisová značka: 5Csp/94/2019
Identifikačné číslo súdneho spisu 8319206366
Dátum vydania rozhodnutia: 02. 12. 2019
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Anna Lisá
ECLI 6. 2019 na tunajší súd žalobu, ktorou žiadal zaviazať žalovanú na zaplatenie
sumy 1572,41 eur úrokov z omeškania a na náhradu trov konania.

2. Dňa 7. 11. 2019 došlo na súd podanie žalobcu, ktorý 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 537 ms)