Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSHE 8P/6/2021
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Humenné
  Sudca – JUDr. Ľubov Vargová
   ECLI:SK:OSHE:2021:8321200120.1

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Humenné sudkyňou JUDr Súd: Okresný súd Humenné
Spisová značka: 8P/6/2021
Identifikačné číslo súdneho spisu: 8321200120 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 03. 2021
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľubov Vargová
ECLI 05.01.2021 nachádzajúcu sa na č.l. 15-16 spisu vedeného pod
sp.zn. 8P/6/2021.

o d ô v o d n e n i e 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (958 ms)