Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSHE 10P/50/2021 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Humenné
    Sudca – JUDr. Iveta Gildeinová
     ECLI:SK:OSHE:2021:8321200645.2

Uznesenie
Okresný súd Humenné v právnej veci maloletých detí U. O  Súd: Okresný súd Humenné
Spisová značka: 10P/50/2021
Identifikačné číslo súdneho spisu: 8321200645 Dátum vydania rozhodnutia: 01. 03. 2021
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Iveta Gildeinová
ECLI pod sp.zn. 10P 52/2021 a preto toto neodkladné opatrenie platí do
právoplatného skončenia tejto 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (2 043 ms)