Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSKE1 5Nt/23/2015
  Trestné právo – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Ľuboš Vereš
   ECLI:SK:OSKE1:2015:7115011144.1

Uznesenie
Okresný súd Košice I, v senáte zloženom z predsedu senátu Súd: Okresný súd Košice I
Spisová značka: 5Nt/23/2015
Identifikačné číslo súdneho spisu 7115011144
Dátum vydania rozhodnutia: 01. 10. 2015
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľuboš Vereš
ECLI 1. októbra 2015 v Košiciach takto

r o z h o d o l :

Podľa § 407 ods. 3 Tr. por. súd určuje 2015 a trestným rozkazom Okresného
súdu Humenné sp. zn. 3T 33/2015 zo dňa 5. marca 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 108 ms)