Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSKE1 20Er/4481/2012 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Košice I
    Sudca – JUDr. Miron Čiževský
     ECLI:SK:OSKE1:2017:7112221660.2

Uznesenie
Okresný súd Košice I v exekučnej veci oprávneného 7112221660
Dátum vydania rozhodnutia: 30. 10. 2017
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Miron Čiževský
ECLI I dňa
13.9.2012, bol exekúciou poverený súdny exekútor S.
2. Dňa 20. 10. 2017 súdny exekútor v § 243i až 243k neustanovuje
inak, exekučné konania začaté pred 1. aprílom 2017 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. marca
2017.

11. Podľa § 30 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č. 68 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (716 ms)