Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSKE1 20Er/1994/2015 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Košice I
    Sudca – Mgr. Bibiána Haragová
     ECLI: ECLI:SK:OSKE1:2017:7115209004.2

Uznesenie
Okresný súd Košice I v právnej veci vykonania exekúcie 7115209004
Dátum vydania rozhodnutia: 01. 12. 2017
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Bibiána Haragová Košiciach zo
dňa 30.5.2017 sp.zn. 13CoE/3/2017-31 a právoplatnosť nadobudlo 12.7.2017.

4. Podľa ust zákon v § 243i až 243k
neustanovuje inak, exekučné konania začaté pred 1. aprílom 2017 sa dokončia podľa predpisov
účinných do 31.marca 2017.

6. Podľa § 200 ods. 5 Exekučného poriadku účinného do 31 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (595 ms)