Spisová značka
Sudca
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSKE1 16Er/1998/2015 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Košice I
     ECLI:SK:OSKE1:2017:7115209013.4

Uznesenie
Okresný súd Košice I v právnej veci vykonania exekúcie v  7115209013
Dátum vydania rozhodnutia: 22. 12. 2017
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alica Ješová
ECLI aprílom 2017 sa dokončia podľa predpisov
účinných do 31.marca 2017.

6. Podľa § 200 ods. 5 Exekučného poriadku účinného do 31.marca 2017, ak súd rozhodne o zastavení
exekúcie, rozhodne aj o tom, kto a v akej výške platí trovy exekúcie.7. Podľa § 196 Exekučného poriadku znenia účinného do 31. 3 2017 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (2 078 ms)