Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSKE1 20Er/4140/2017 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Košice I
    Sudca – Mgr. Bibiána Haragová
     ECLI: ECLI:SK:OSKE1:2017:7117215950.1

Uznesenie
Okresný súd Košice I v exekučnej veci v prospech Súd: Okresný súd Košice I
Spisová značka: 20Er/4140/2017
Identifikačné číslo súdneho spisu 7117215950
Dátum vydania rozhodnutia: 06. 12. 2017
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Bibiána Haragová v § 243i až
243k neustanovuje inak, exekučné konania začaté pred 1. aprílom 2017 sa dokončia podľa predpisov
účinných do 31.marca 2017.

7. Podľa § 47 ods. 3 posledná veta Exekučného poriadku 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (835 ms)