Spisová značka
Sudca
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSKE1 16Er/6325/2011 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Košice I
     ECLI: ECLI:SK:OSKE1:2018:7111234402.4

Uznesenie
Okresný súd Košice I v právnej veci vykonania 7111234402
Dátum vydania rozhodnutia: 06. 09. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Kašprišin XXXX-X.0 zo dňa 28. 04. 2009.

2. Dňa 22. 08. 2018 bol doručený súdu podnet súdneho exekútora na na povinného bol dňa 26. 07. 2018 vyhlásený konkurz, ktorý je vedený na
Okresnom súde Košice I pod sp zn. XXOdK/XXX/XXXX, pričom predmetné uznesenie bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 142/2018 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 116 ms)