Spisová značka
Sudca
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSKE1 20Er/5575/2016 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Košice I
     ECLI:SK:OSKE1:2018:7116222084.2

Uznesenie
Okresný súd Košice I v právnej veci vykonania exekúcie 7116222084
Dátum vydania rozhodnutia: 18. 04. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Štefan Šarák
ECLI dňa
07. 10. 2016, bol exekúciou poverený súdny exekútor JUDr. J. D..

2. Dňa 19. 03. 2018 bol 22. 03. 2018 predložil tunajšiemu súdu na rozhodnutie.

3. Oprávnený vo svojom podaní navrhol 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 299 ms)