Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSKE1 31OdK/302/2019
  Obchodné právo – Konkurz
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Július Tóth
   ECLI:SK:OSKE1:2019:7119206654.1

Uznesenie
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: P. E Súd: Okresný súd Košice I
Spisová značka: 31OdK/302/2019
Identifikačné číslo súdneho spisu 7119206654
Dátum vydania rozhodnutia: 19. 06. 2019
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Július Tóth
ECLI D14-1174/2019,
do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.

o d ô v o d n e n i e 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 280 ms)