Spisová značka
Sudca
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSKE1 38Csp/48/2020 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Košice I
     ECLI: ECLI:SK:OSKE1:2020:7120203998.1

Uznesenie
Okresný súd Košice I v spore žalobcu: Dopravný podnik Súd: Okresný súd Košice I
Spisová značka: 38Csp/48/2020
Identifikačné číslo súdneho spisu 7120203998
Dátum vydania rozhodnutia: 22. 05. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milica Mišlejová s príslušenstvom.
2. Okresný súd Košice I dňa 23.03.2020 pod sp.zn.: 38Csp/48/2020, č.l. 11 vyzval rozhodnutie nemusí obsahovať odôvodnenie.
8. Podľa ust. § 1 zákona č. 62/2020 Z.z. o niektorých 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (420 ms)