Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSKE1 25Csp/117/2020
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Marta Melicherčíková
   Melicherčíková
ECLI: ECLI:SK:OSKE1:2020:7120206736.3

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Košice I  Súd: Okresný súd Košice I
Spisová značka: 25Csp/117/2020
Identifikačné číslo súdneho spisu 7120206736
Dátum vydania rozhodnutia: 04. 12. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marta 25Csp/117/2020-14, ktorý uznesením zo dňa
28.9.2020 v súlade s ustanovením § 266 ods. 3 CSP v celom 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (907 ms)