Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSKE1 37Csp/310/2020 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Košice I
    Sudca – JUDr. Boris Brondoš
     ECLI:SK:OSKE1:2020:7120212392.1

Uznesenie
Okresný súd Košice I v spore žalobcu: G. W.-W., B Súd: Okresný súd Košice I
Spisová značka: 37Csp/310/2020
Identifikačné číslo súdneho spisu 7120212392
Dátum vydania rozhodnutia: 17. 12. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Boris Brondoš
ECLI októbra 2020 rozhodol, že žalovaný je povinný do 15
dní od dňa doručenia platobného rozkazu zaplatiť sp. zn. 36Csp/239/2020 má za to, že žalobca súdu
hodnoverne preukázal dôvodnosť, existenciu a výšku 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 030 ms)