Výsledky

 1. OSKE2 48Er/2072/2017 – KSKE 14CoE/137/2019
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 3 rozhodnutia.
  Súdy – Krajský súd Košice a Okresný súd Košice II
  Sudcovia – JUDr. Marta Raábová, JUDr. Zdenka Kohútová a JUDr. Lucia Baňacká, PhD.
   ECLI:SK:OSKE2:2017:7217208599.1

Uznesenie
K. súd X. II v právnej veci vykonania exekúcie Súd: Okresný súd Košice II
Spisová značka: 48Er/2072/2017
Identifikačné číslo súdneho spisu 7217208599
Dátum vydania rozhodnutia: 19. 06. 2017
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marta Raábová
ECLI priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová
ECLI: ECLI:SK:KSKE:2019:7217208599.1

Uznesenie
Krajský Stropkovská 633/3, Svidník, pod EX 130/2017, o odvolaní
oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (959 ms)