Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSKE2 15C/135/2013
  Občianske právo – Bezdôvodné obohatenie
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 2 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Viera Obermanová
   ECLI: ECLI:SK:OSKE2:2018:7213218036.6

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Košice II 7213218036
Dátum vydania rozhodnutia: 13. 07. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viera Obermanová oznámením a s dokladmi, predloženými súdu dňa 18.5.2018,
znaleckým posudkom č.3/2018 znalca G.. W. N Ž.. X. G.. N. vypracoval ZP č. 3/2018, z ktorého súd vychádzal pri posúdení
namietaného podpisu dokazovania. Zo záveru znaleckého posudku č. 3/2018,
doručeného súdu dňa 26.1.2018 (čl. 84) je 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (619 ms)