Spisová značka
Sudca
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSKE2 13Csp/118/2018
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Košice II
   ECLI:SK:OSKE2:2018:7218203957.1

Uznesenie
Okresný súd Košice II v spore

žalobcu: Q. M. B. I., X. O  Súd: Okresný súd Košice II
Spisová značka: 13Csp/118/2018
Identifikačné číslo súdneho spisu 7218203957
Dátum vydania rozhodnutia: 14. 08. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Filip Kunca
ECLI peňažnej sumy XX,XX € s prísl. Súd výzvou zo dňa
22.5.2018 sp.zn. 13Csp/118/2018 vyzval žalobcu na 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (941 ms)