Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSKE2 35Er/2452/2012 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Košice II
    Sudca – JUDr. František Čisovský
     ECLI: ECLI:SK:OSKE2:2019:7212222268.2

Uznesenie
Okresný súd Košice II v exekučnej veci oprávneného 7212222268
Dátum vydania rozhodnutia: 16. 07. 2019
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. František Čisovský konkurz oddlženie, na základe uznesenia Okresného súdu Košice I,
26OdK/93/2019 zo dňa 01.03.2019 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (328 ms)