Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSKE2 48Er/4728/2016 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Košice II
    Sudca – JUDr. Lucia Baňacká, PhD.
     ECLI: ECLI:SK:OSKE2:2019:7516212618.3

Uznesenie
Okresný súd Košice II v exekučnej veci oprávneného 7516212618
Dátum vydania rozhodnutia: 29. 10. 2019
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Lucia Baňacká PhD majetok povinného - konkurz oddlženie na základe uznesenia Okresného súdu Košice I,
26OdK/83/2019 zo dňa 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 818 ms)