Spisová značka
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSKE2 13Csp/192/2018
  Občianske právo – Zmluvy
  Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.
  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudcovia – JUDr. Oľga Mičietová a JUDr. Eunika Martončíková
   sudcu, VSÚ: JUDr. Oľga Mičietová
ECLI: ECLI:SK:OSKE2:2020:7218206101.3

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ Martončíková
ECLI: ECLI:SK:OSKE2:2021:7218206101.4

Uznesenie
V. súd J. II v právnej veci žalobcu A. podnik Identifikačné číslo súdneho spisu: 7218206101
Dátum vydania rozhodnutia: 16. 09. 2020
Meno a priezvisko 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (955 ms)