Spisová značka
Sudca
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSKE2 13Csp/12/2020
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Košice II
   ECLI:SK:OSKE2:2020:7220200472.1

Uznesenie
Okresný súd Košice II v spore

žalobcu: N. D. G. L., K. E Súd: Okresný súd Košice II
Spisová značka: 13Csp/12/2020
Identifikačné číslo súdneho spisu 7220200472
Dátum vydania rozhodnutia: 11. 05. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Filip Kunca
ECLI peňažnej sumy XX,XX € s prísl. Súd výzvou zo dňa
3.3.2020 sp.zn. 13Csp/12/2020 vyzval žalobcu na zaplatenie 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (6 393 ms)