Spisová značka
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSKE2 19Pu/8/2020 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 2 rozhodnutia.
    Súd – Okresný súd Košice II
    Sudca – JUDr. Soňa Glezgo
     ECLI:SK:OSKE2:2020:7220206464.3

Uznesenie
Okresný súd Košice II v právnej veci umiestneného: I. C priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Soňa Glezgo
ECLI: ECLI:SK:OSKE2:2020:7220206464.2

Uznesenie
Okresný súd Košice Súd: Okresný súd Košice II
Spisová značka: 19Pu/8/2020
Identifikačné číslo súdneho spisu 7220206464
Dátum vydania rozhodnutia: 12. 10. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Soňa Glezgo
ECLI ô v o d n e n i e :

1. Uznesením Okresného súdu II zo dňa 26.6.2020, č.k. 19Pu/8/2020-6 bolo na 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 744 ms)