Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSKE2 25Csp/263/2020 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Košice II
    Sudca – Mgr. Jana Koščová
     ECLI:SK:OSKE2:2020:7220208376.1

Uznesenie
Okresný súd Košice II v spore žalobcu: Dopravný podnik Súd: Okresný súd Košice II
Spisová značka: 25Csp/263/2020
Identifikačné číslo súdneho spisu 7220208376
Dátum vydania rozhodnutia: 14. 10. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jana Koščová
ECLI Obchodného vestníka 37/2020 (zo dňa 24.2.2020) vyplýva, že Okresný súd Košice I. uznesením sp.zn.
30OdK/65 2020 zo dňa 18.2.2020 vyhlásil konkurz na majetok žalovaného : O. Š., G.. X.XX.XXXX, K. T.
XXX/XX 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (2 084 ms)