Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSKK 7T/64/2020
  Trestné právo – Hospodárske trestné činy
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Kežmarok
  Sudca – JUDr. Lucia Bašistová
   ECLI:SK:OSKK:2020:8420010293.1

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Kežmarok samosudca Súd: Okresný súd Kežmarok
Spisová značka: 7T/64/2020
Identifikačné číslo súdneho spisu: 8420010293 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 07. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Lucia Bašistová
ECLI júla 2020 takto

r o z h o d o l :

Obžalovaný
L. V., G.. X., nar. XX. X. XXXX v W., trvale bytom
L 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (722 ms)