Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSKK 1P/43/2020
  Rodinné právo – Výchovné opatrenia
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Kežmarok
  Sudca – JUDr. Dušan Miškovčík
   ECLI:SK:OSKK:2020:8420200510.3

Uznesenie
Okresný súd Kežmarok v právnej veci starostlivosti súdu o  Súd: Okresný súd Kežmarok
Spisová značka: 1P/43/2020
Identifikačné číslo súdneho spisu: 8420200510 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 07. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Dušan Miškovčík
ECLI pod číslom konania ORP-25/KK-KK-2020 bolo zistené, že skutku sa mala dopustiť
maloletá J. Č., M oddelenie PZ Kežmarok zo dňa 11.03.2020.

2. Okresný súd Kežmarok uznesením, č. k.: 1P/43/2020-10 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (7 306 ms)