Spisová značka
Sudca
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSKN 6Er/692/2005
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Komárno
   ECLI:SK:OSKN:2015:4205210415.2

Uznesenie
Okresný súd Komárno vo veci exekučného konania oprávneného 4205210415
Dátum vydania rozhodnutia: 26. 11. 2015
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Andrea Brnová
ECLI 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 605 ms)