Spisová značka
Sudca
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSKN 16Csp/133/2017 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Komárno
     ECLI: ECLI:SK:OSKN:2018:4217206405.1

Uznesenie
Okresný súd Komárno v právnej veci žalobcu: Platiť sa 4217206405
Dátum vydania rozhodnutia: 16. 02. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Lepiešová 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (734 ms)